Εκπρόσωποι στον ΠΙΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΤΕΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00