Εκπρόσωποι στον ΠΙΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Εκπρόσωπος στον ΠΙΣ

ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00