Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη Συνεδρίαση της 5 ης Δεκεμβρίου2018, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας σε Σώμα, με την εξής σύνθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΑΝΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00