ΗΜΕΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στα πλαίσια των προσυνεδριακών φροντιστηρίων του 33ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (ΕΧΕ) διοργανώνει για πρώτη φορά την Ημέρα Χειρουργικής Έρευνας (Παρασκευή 23/6, 14:00-20:00). 

 

Σε αυτή θα συμμετάσχουν 20 ειδικευόμενοι χειρουργικής από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι θα χωριστούν σε 4 θεματικές ομάδες (με βάση την επιθυμητή σειρά προτίμησης) με 3 μέντορες ανά ομάδα: ανώτερο πεπτικό, ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας, παχύ έντερο και μαστό. Μετά το 1ο Μέρος των θεωρητικών εισηγήσεων, θα ακολουθήσει το 2ο Μέρος που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου από την κάθε θεματική ομάδα ενώπιον των λοιπών συμμετεχόντων και μίας Επιτροπής Κρίσης, η οποία θα αποφασίσει το Καλύτερο Πρωτόκολλο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 3.000€, με την υποχρέωση τα αποτελέσματά του να παρουσιαστούν στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.  

 

Η επιλογή των 20 συμμετεχόντων θα γίνει με βάση το ερευνητικό τους επίπεδο και μετά την αξιολόγηση του βιογραφικού τους. Οι θεματικές ομάδες θα συγκροτηθούν και θα ανακοινωθούν 1 μήνα πριν τη διεξαγωγή του φροντιστηρίου, με σκοπό την επικοινωνία των μελών και την προετοιμασία των ερευνητικών πρωτοκόλλων, εάν οι συμμετέχοντες το επιθυμούν.  

 

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο των 20 ειδικευόμενων χειρουργικής που θα επιλεγούν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΧΕ.  

 

Επισυναπτόμενο θα βρείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημέρας Χειρουργικής Έρευνας. 

 

Για τη συμμετοχή σας παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα έως τις 25 Μαΐου 2023


https://forms.gle/9iUKyTvhMU4K3ZL96
 

 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00