Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδας // 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 // Larissa Imperial // Λάρισα

Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδας 2023 // 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 // Larissa Imperial // Λάρισα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:        Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδας

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:      VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

Τηλέφωνο:    2310250401

Website:          www.oeke-congress.gr

 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00