ΚΕΟΧ | 1ο Εκπαιδευτικό Διήμερο | 17 & 18 Μαρτίου 2023 | Επιστημονικό Πρόγραμμα


ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ  Κ.Ε.Ο.Χ.

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. "Παύλος Κονιαλίδης"
(δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00