31/3/16 Νέος τρόπος κατάθεσης των παραστατικών για τους Ιατρούς που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

More
7 years 8 months ago #94 από 1576
Σε όλους του συμβεβλημένους Ιατρούς του ΕΟΠΥΥ έφτασε ηλεκτρονικά χτες ( 31/03/2016) μέσω του eΔΑΠΥ το παρακάτω προσωπικό μήνυμα:

Ανακοίνωση
Προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας
Ο ΕΟΠΥΥ από σήμερα γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή,
επιχειρώντας να αφήσει πίσω τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και
ξεκινώντας οριστική εκκαθάριση και πληρωμή στο 100% των υποβολών
του έτους 2016. Όλες οι υποβολές, από τον Ιανουάριο του 2016, με βάση
και το νέο νομικό πλαίσιο (Ν.4368-2016, άρθρο 90, παρ.7) θα
πληρώνονται στο 100% των παραστατικών τους.
Οι συμβεβλημένοι πάροχοι, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν
το φυσικό αρχείο των παραστατικών τους στις αρμόδιες Περιφερειακές
Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), από τον μήνα Μάρτιο 2016 και μετά, ΔΕΝ θα το
υποβάλλουν στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. .
Οι Πάροχοι για τις υποβολές του μηνός Μαρτίου οφείλουν να
αποστείλουν, με δικά τους έξοδα, το φυσικό αρχείο στην διεύθυνση:
Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη 15121 (Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
ΕΟΠΥΥ), εντός προκαθορισμένου φακέλου ή χαρτοκιβωτίου στο οποίο
θα έχει επικολληθεί εξωτερικά το ειδικό έντυπο που εκτυπώνει πλέον το
e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή λογαριασμών του μήνα.
Αναλυτικές οδηγίες εκτύπωσης του ειδικού εντύπου, θα σας δοθούν τις
επόμενες ώρες με νέα ενημέρωση.
Οι διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι φάκελοι και τα χαρτοκιβώτια
είναι:
Φάκελος:
Έως 150 σελίδες: 23x33
Περισσότερες σελίδες: 25x35
Χαρτοκιβώτιο:
Μεγάλου όγκου:
35x35xx31cm
Μεσαίου όγκου:
33x30x44cm
Mικρότερου όγκου:
34x24x26 cm
Επιπρόσθετα τα παραστατικά των υποβολών θα πρέπει να είναι
τοποθετημένα εντός του φακέλου ή της κούτας με ημερολογιακή σειρά
(01/03/2016, 02/03/2016,03/03/2016 κτλ… )
Επιθυμητό είναι, οι σελίδες των παραστατικών να μην είναι συραμμένες , αλλά
πιασμένες με συνδετήρα για την καλύτερη διαχείριση τους.
Επίσης, σας ζητούμε οι αποστολές να ξεκινήσουν μετά τις 11 Απριλίου,
γιατί θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης του μηνός
Ιανουαρίου.
Τους αμέσως επόμενους μήνες θα σας ανακοινωθεί η νέα διεύθυνση
αποστολής του αρχειακού υλικού, στην κεντρική αποθήκη του ΕΟΠΥΥ,
όπου θα γίνεται πλέον κεντρικά η διαχείριση του συνόλου του
αρχειακού υλικού. Η αποστολή στη Λ. Ειρήνης, είναι προσωρινή.
Όπως αναφέρει ο νόμος 4368, οι υποβολές πλέον … «θα εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η
οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%)
του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων
εκάστου παρόχου και κατ' ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που
κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών
δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της
υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής
εκκαθάρισης».
Με την υλοποίηση όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο ΕΟΠΥΥ
γυρίζει σελίδα τόσο στην εφαρμογή νέων κανόνων και διαδικασιών όσο
και στην σχέση του με τους παρόχους, καθώς σταματά οριστικά η
κατάσταση της «ομηρείας» που υπήρχε τόσα χρόνια με τις οφειλές από
το 10% των παραστατικών.
Κάνουμε μια νέα αρχή, όλοι μαζί προσπαθώντας για ένα καλύτερο
μέλλον για όλους.
Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τα ανωτέρω,
παρακαλούμε επικοινωνήστε στα:

Για θέματα τεχνικής φύσεως και χρήσεως της εφαρμογής:
Διεύθυνση Πληροφορικής στο
email
:
edapy at eopyy.gov.gr

Για θέματα επιχειρησιακής φύσεως και διαδικασιών
Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στο
email
:
d18 at eopyy.gov.gr

Για την αντιγραφή,

Αργύρης Αργυρίου
Γενικός Ιατρός.

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

More
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #96 από 1576
Έφτασε στις 08/04/2016 προσωπικό μήνυμα στο eΔΑΠΥ των συμβεβλημένων, με επεξηγήσεις για το νέο τρόπο κατάθεσης των παραστικών προς τον ΕΟΠΥΥ :

eni-eopyy.gr/wp-content/uploads/eopyy%208-4-2016.pdf

(το αρχικό μήνυμα που μας ήρθε το παρέθεσα στην προηγούμενη δημοσίευση)


Αργύρης Αργυρίου
Γενικός Ιατρός
Last edit: 7 years 7 months ago by 1576.

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00